บทความ ทุกคนมี Ego   เช่นเดียวกันกับทุกคน แต่ว่าการมี Ego ควรมีให้แค่ในระดับที่ไม่สูงจนเกินไป ในทางกลับกันด้านที่ดีของ Ego จะช่วยนำพาให้เราประสบความสำเร็จในชีวิต มันจะผลักดันให้เราแข่งขันกับคนอื่น ให้คนอื่นรู้ถึงศักยภาพของเราที่หลุดจากกรอบความสำเร็จในอดีต แต่ในบางครั้ง หลังจากการที่เราประสบคสามสำเร็จมาก ๆ  คำว่า Ego จะสูงมันมักจะครอบงำเรา ทำให้รู้สึกว่าตัวเองอยู่เหนือ อยู่สูงกว่าคนอื่น ทำให้เรากลายเป็นคนมั่นใจจนเกินไป และสุดท้ายอาจจะเกิดผลเสียขึ้น เพราะฉะนั้นการขัดการ Ego เป็นเรื่องสำคัญมากในปัจจุบัน ความหมายของ Ego คือ ความอยากได้อยากดังโดยที่ไม่ต้องลงมือทำ ความสำเร็จจะทำให้คนอื่น ๆ ยกย่องและยอมรับในตัวเรา แต่หลายๆ คนกลับอยากได้มันมาโดยที่ยังทำไม่สำเร็จ และหลายคนยังคงสงสัยว่าความทะเยอทะยานต่างจาก Ego ตรงไหน แน่นอนว่ามีความต่างกัน  เพราะ Ego อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง แต่ถ้ามี Ego  มากเกินไปก็จะไม่ส่งผลดี หรือหากจะกล่าวว่า “อีโก้” ก็คือ “ตัวเอง” หรือContinue Reading